Rekonstrukce revizních šachet metodou Vertiliner

Vertiliner je původně německá technologie, která umožňuje bezvýkopové sanace revizních šachet. Využívá se hlavně při rekonstrukcích kruhových šachet s kónusem a hranatých šachet s proměnlivým průřezem. Pro těžce poškozené šachty s prasklinami, trhlinami, deformacemi, chybějícími částmi zdí nebo dokonce ohroženými zhroucením, je Vertiliner mnohem ekonomičtější alternativou k výkopům a klasické obnově šachty.

ŠACHTY VHODNÉ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Pomocí metody Vertiliner rekonstruujeme revizní kruhové šachty s kónusem i hranaté šachty s proměnlivým průřezem.

VLASTNOSTI RUKÁVCE PRO METODU VETILINER

Rukávec pro metodu Vertiliner tvoří několik vrstev skelných vláken, které jsou nasyceny speciální pryskyřicí a tvrzeny světlem. Vnější stranu vložky pokrývá vodě odpudivá těsnicí fólie, která nepropouští UV záření. Uvnitř rukávce se nachází světlo propustná fólie, která se po instalaci rukávce odstraní.

JAK TO FUNGUJE

Metoda Vertiliner pracuje se stejným principem jako klasické vložkování potrubí. Do revizní šachty se vsune na míru vyrobený rukávec ze skelných vláken, který je napuštěn speciální pryskyřicí. Rukávec se natlakuje a působením UV lamp se pryskyřice obsažená ve stěnách vložky vytvrdí ve velmi pevný sklolaminát. Stěny nevyhovující šachty tak dostanou nový samonosný plášť.

PROCES INSTALACE

 1. Kontrola a vyčištění revizní šachty, odstranění stupaček nebo žebříků
 2. Vtažení vložky nasycené pryskyřicí do sanované šachty
 3. Natlakování vložky vzduchem a vytvrzení pryskyřice pomocí UV lamp
 4. Odtlakování a odříznutí přesahu rukávce z krku šachty
 5. Vyjmutí vnitřní fólie
 6. Odříznutí hrany vytvrzené vložky a připojení na starou šachtu pomocí elastické těsnicí hmoty
 7. Zapravení přípojek ve stěně šachty
 8. Sanace dna a bermy šachty: ruční laminace, zednické vyspravení nebo použití polotovarů spodních dílů šachet

VÝHODY SANAČNÍ METODY VERTILINER

 • Renovovaná šachta nemusí mít přímý příjezd.
 • Řeší plnou statickou únosnost šachet.
 • Vytvrzená vložka odolává abrazi a chemikáliím.
 • Není nutné zajištění proti zaplavení v hlavním kanálu. Utěsnit se musí jen přípojky ve stěně šachty.
 • Realizace probíhá rychle: obnova betonové šachty DN 1000 hluboké 3,5 m trvá cca 3 hodiny, a to včetně instalace žebříku nebo stupadel.
 • Životnost šachty se prodlužuje až o 100 let.

DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ DETAILY

 • Při výrobě rukávce vždy zohledníme typ a tvar kuželu šachty i jednotlivé délky konstrukčních prvků.
 • Standardní maximální délka rukávce je 11 m a jeho maximální kruhový průměr dosahuje 1,7 m. Umíme vyrobit také speciální délky rukávců do hlubších šachet.
 • Sílu stěny přizpůsobujeme podmínkám v místě realizace. Tloušťka stěny se pohybuje v rozmezí od 7 do cca 20 mm.
 • Během tlakování a vytvrzování monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme je. Po vytvrzení rukávce dáváme tato data k dispozici jako protokol.
 • Bezešvá celistvá vložka sahá od horní hrany bermy až k rámu poklopu. Kruhovou mezeru vzniklou při vytvrzení utěsníme EPDM gumovým profilem. Těsnění umisťujeme zhruba 10 cm od spodního okraje izolace.

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004