Rekonstrukce kanalizačních šachet zednickou metodou

Kanalizační šachtu je možné opravit také prostřednictvím klasické zednické práce. Tato metoda se hodí zejména pro sanaci betonových kanalizačních šachet se skruží DN 1000, které mají přechodový kónus a rám s poklopem.

ŠACHTY VHODNÉ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Klasickou zednickou metodou lze sanovat především betonové kanalizační šachty se skruží DN 1000, které disponují přechodným kónusem a rámem s poklopem.

JAK TO FUNGUJE

Na očištěné stěny šachty se po sanaci trhlin a spár nanese sanační stěrka. Opravená kanalizační šachta se osadí novými stupadly. Na přání lze vyměnit rám s poklopem.

PRŮBĚH ZEDNICKÝ PRACÍ

  1. Očištění stěn a dna šachty tlakovou tryskou
  2. Odstranění stávajících stupadel
  3. Zatmelení spár a trhlin
  4. Penetrační nátěr a nanesení celoplošné sanační stěrky
  5. Zabudování stupadel s PE povlakem
  6. Vizuální prohlídka stavu sanační stěrky
  7. Kontrola pevnosti zabudovaných stupadel

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004