INSAK – nové potrubí z tvrzeného plastu ve staré kanalizaci

Technologie INSAK patří mezi bezvýkopové rukávcové inverzní metody a je vhodná pro sanaci různého kanalizačního potrubí, a to bez ohledu na materiál nebo tvar potrubí.

POTRUBÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Metodu INSAK lze využít pro sanaci různého kanalizačního potrubí bez ohledu na materiál nebo tvar. Námi vyrobená vložka má vždy přesně spočítanou tloušťku a odpovídá rozměrům konkrétního potrubí (obvod, DN, délka).

VLASTNOSTI RUKÁVCE PRO METODU INSAK

Vnější vrstvu rukávce pokrývá nepropustná PVC fólie, která v sanovaném potrubí vytvoří hladký vnitřní povrch. Zvyšuje se tím průtočnost i utěsnění zrenovovaného potrubí. Opravená kanalizace navíc získá pružnost, takže v pohyblivých půdách nepraská.

JAK TO FUNGUJE

Do očištěného kanalizačního potrubí se pomocí hydrostatického tlaku vody nebo tlaku vzduchu zavede poddajný rukávec tvořený jednou nebo několika vrstvami netkané textilie ze syntetických vláken. Rukávec je napuštěný vhodně formovanou pryskyřicí. Tato textilní vložka se vytvrdí polymerací a v poškozené kanalizaci tak vznikne zcela nové potrubí z tvrzeného plastu. Instalace rukávce probíhá rychle a šetrně k okolí.

PROCES INSTALACE

 1. Zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran
 2. Vyčištění kanalizačního potrubí určeného k sanaci
 3. Odfrézování všech překážek kanalizačním robotem
 4. Zaměření kanalizačních přípojek a kontrola potrubí kamerou
 5. Zavedení vložky inverzním způsobem a vytvrzení rukávce polymerací
 6. Zapravení napojení mezi stěnou šachty a vložkou
 7. Odfrézování zaslepených domovních přípojek kanalizačním robotem
 8. Kamerová kontrolní prohlídka se záznamem na CD/DVD/SD
 9. Uvedení do provozu

VÝHODY BEZVÝKOPOVÉ SANACE POMOCÍ METODY INSAK

 • Vnější vrstvu rukávce pokrývá nepropustná PVC fólie, která zajišťuje jeho vzduchotěsnost, chrání ho při sycení, přepravě a instalaci. Po vytvrzení v potrubí vytvoří tato fólie hladký vnitřní povrch.
 • Vložka pevně přilne k potrubí, kopíruje jeho nerovnosti a odolává abrazi i chemikáliím.
 • Metoda řeší statickou únosnost a zlepšuje hydraulické parametry potrubí. Zároveň zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní.
 • Sanované potrubí získá pružnost a ani v pohyblivých půdách nepraská.
 • Sanace probíhá velmi rychle, postupuje tempem až 200 m za 2 dny.
 • Sanace je velmi šetrná k životnímu prostředí

DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ DETAILY

 • Rukávec vyrábíme vždy v přesně spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního potrubí (obvod, DN, délka).
 • Jsme jediná firma v České republice provádějící bezvýkopové sanace, která má vlastní zařízení na šití rukávců (šicí linka, svařovací stolice) a provádění tahových zkoušek (trhací stolice).
 • Tloušťku stěny rukávce určujeme na základě statického výpočtu, který zohledňuje profil a stupeň poškození potrubí, jeho hloubku uložení i výšku hladiny spodní vody.
 • Vložku zavádíme do potrubí inverzním způsobem dle ČSN EN ISO 11296-4 a ATV-M-127-2:2000.
 • Během tlakování a vytvrzování monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme je.
 • Po sanaci otevře frézovací robot zaslepené domovní přípojky. V místě napojení přípojky na stoku můžeme na požádání osadit klobouk. V průlezných profilech lze přípojky otevřít ručně, a to včetně zednického zapravení.
 • Po skončení prací v potrubí provedeme kamerovou prohlídku a vytvoříme z ní záznam.

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004. Certifikát č. 204/C5a/2019/090-044824 na výrobek Sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro přivaděče průmyslových a surových vod – systém INSAK® ze dne 29. 5. 2019 (Technický a zkušební ústav stavební Praha)