Čištění, monitoring a opravy potrubí pomocí robotů

Umíme potrubí rychle a efektivně vyčistit a následně také pomocí monitoringu zjistit, v jakém stavu se potrubí nachází. V trubních systémech pracujeme se špičkovými kanalizačními roboty pro různé dimenze. Vybavení a uzpůsobení robota vždy odpovídá tomu, jaký druh činnosti robot provádí. Máme robota na přípravné práce před sanací, který odstraní překážky, další robot umí otevřít zaslepené otvory přípojek po sanaci a jiný zase zajistí vodotěsné napojení přípojek na hlavní řád kanalizace pomocí klobouků. Roboty řídí zkušený operátor přímo ze speciální kabiny vozu. Vlastníme monitorovací vozidla s různými typy kamer. Po provedeném monitoringu a diagnostice navrhneme řešení na míru problémům zjištěným v potrubí.

ZÁVADY, SE KTERÝMI SI PORADÍ FRÉZOVACÍ ROBOTI

 • Přesazené přípojky, výškové nebo směrové spoje
 • Prorůstající kořeny
 • Inkrusty, betony, vypadlé střepy
 • Cizí předměty – ocel, litina, dřevo, plast
 • Otevření přípojek po sanacích

POTRUBÍ VHODNÁ PRO PRÁCI ROBOTŮ

Roboty se pohybují v profilech DN 150 – DN 600 mm. Pro vejčité profily využíváme speciálně upravené podvozkové lafety pro profily od DN 300/ 450 – 500/ 750 mm.

JAK TO FUNGUJE

Nejprve potrubí vyčistíme a zbavíme nánosů. Pojízdná kamera zkontroluje potrubí a detailně nasnímá případné závady v něm. Po vstupní diagnostice a vyhodnocení kamerového záznamu zpracujeme soupis závad a přidáme nabídku na jejich opravu pomocí bezvýkopových technologií. Jiný způsob sanace doporučujeme jen ve výjimečných případech. Poté práce realizujeme pomocí kanalizačních robotů. Ty odstraní všechny nežádoucí překážky, které brání v bezvýkopových opravách. Operátor na monitoru sleduje pracovní činnost frézovacího robota a řídí jej pomocí pák a dalších ovládacích prvků.

PRŮBĚH PRACÍ

 1. Očištění potrubí od nánosů a sedimentů
 2. Kamerový monitoring potrubí
 3. Vyhodnocení výsledků monitoringu a diagnostika
 4. Pasportizace získaných dat (CD, DVD)
 5. Návrh řešení problémů v potrubí
 6. Odstranění lokálních závad nebo celková sanace

TECHNOLOGICKÉ DETAILY PRÁCE MONITOROVACÍCH ROBOTŮ

 • Průzkum a dokumentace stavebně technického stavu potrubí i kontrola kvality provedení sanačních prací probíhá pomocí kamer.
 • Barevné vyhodnocení v protokolu prohlídky potrubí odpovídá normě ČSN EN 135008-2.
 • Naše vozidla disponují kamerami typu IBOS – CamBoss a IBAK (Orion, Rigid), Itv.
 • Kamery CamBoss, IBAK a Itv mají otočnou hlavu a používají se v profilech DN 100 – 1600 mm.
 • Nástrčná kamera IBAK Orion s otočnou hlavou se využívá hlavně pro monitoring domovních přípojek DN 80 – 200 mm. Posunuje se pomocí tlačné struny až do vzdálenosti 50 m, a to i přes lomy a kolena (záleží na profilu a poloměru zakřivení potrubí).
 • Inspekční mikrosystém Rigid monitoruje potrubí užších profilů od DN 30 mm, do maximální vzdálenosti 5 m. Z této prohlídky není možné pořídit záznam.

NAŠE CERTIFIKACE

Certifikát kvalifikačního kurzu operátorů kamerových systémů dle norem EN ISO 9001 a ISYNBAU