Bezvýkopová sanace vodovodu pomocí rukávce SAERTEX-LINER H₂O

Unikátní technologie SAERTEX-LINER H₂O patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Jedná se o rychlou, čistou a velmi přesnou metodu sanace. V České republice tuto metodu používáme pouze my.

POTRUBÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ TÉTO METODY

Rukávec SAERTEX-LINER H₂O se hodí pro bezvýkopové sanace tlakového potrubí o průměru DN 200 – 1500 mm. Maximální možná délka rukávce dosahuje 320 m.

VLASTNOSTI RUKÁVCE SAERTEX-LINER H₂O

Skvělé mechanické vlastnosti rukávce umožňují jeho aplikaci i při zatížení vysokými tlaky a zároveň se tím snižuje síla stěny rukávce. Hladký povrch rukávce a jeho tenké stěny výrazně zlepšují hydraulické hodnoty při provozu potrubí. Rukávec snáší extrémní vnější a vnitřní zatížení, včetně podtlaku.

JAK TO FUNGUJE

Bezešvý rukávec SAERTEX-LINER H₂O ze skelných vláken, která mají strukturu mřížky, se při výrobě napustí vinylesterovou pryskyřicí bez styrenu. Tento rukávec se vtáhne do očištěného potrubí a pomocí UV lamp se pryskyřice vytvrdí. Tím vznikne zcela nové samonosné potrubí. Instalace rukávce probíhá rychle a šetrně k okolí.

PROCES INSTALACE

 1. Zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran
 2. Vtažení rukávce SAERTEX-LINER H₂O
 3. Nafouknutí a vytvrzení rukávce pomocí UV záření
 4. Kamerová prohlídka
 5. Napojení sanovaného potrubí zpět k vodovodní síti
 6. Uvedení do provozu

VÝHODY BEZVÝKOPOVÉ INSTALACE RUKÁVCE SAERTEX-LINER H₂O

 • Vnitřní vrstva rukávce se během instalace nachází uvnitř, to ji chrání, a nedojde tak ke kontaminaci pitné vody.
 • Rukávec se nelepí ke starému potrubí. Není proto nutné čištění potrubí až na „holý kov“.
 • Patentovaný vnitřní povrch rukávce s integrovanou bariérou zaručuje efektivní využití metody UV vytvrzování.
 • Rukávec lze dlouhodobě skladovat (až 6 měsíců), což umožňuje vysokou flexibilitu při plánování sanačních prací.
 • Na rozdíl od klasické cementace má potrubí opravené pomocí rukávce mnohem delší životnost, a to 80 až 120 let.

DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ DETAILY

 • Rukávec vyrábíme vždy v přesně spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního potrubí. Výroba probíhá v závodě certifikovaném ISO 9001.
 • Zajišťujeme optimální podmínky a čistotu při výrobě tak, abychom splnili vysoký hygienický standard při práci s pitnou vodou.
 • Naši laboratorní pracovníci pečlivě kontrolují a dokumentují kvalitu všech surovin, především směsí pryskyřice.
 • Během samotné instalace rukávce, při tlakování a vytvrzování UV-lampami, monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme je.

STATICKÉ ZATŘÍDĚNÍ RUKÁVCŮ DLE DIN EN ISO 11295/ AWWA M28

 • Třída A/ třída IV: těsně přiléhá – staticky samonosné, plná statická zátěž
 • Třída B/ třída III: vlastní kruhová tuhost – interaktivní statické spolupůsobení okolí

NAŠE CERTIFIKACE

Česká republika: SZÚ – EX 170029, No. 66/2017
Slovensko: RÚVZ – No. 33/2017
Německo: DVGW W 270 und KTW-Guideline
Polsko: NIPH – NIH Hygienic Certificate
USA: NSF / ANSI Standard 61