Oprava odpadního potrubí nebo výměna?

Zjistili jste závadu na kanalizaci? Nevíte, zda je lepší výměna nebo oprava odpadního potrubí? ✔ Zjistěte, jaké máte možnosti a kdy jde využít bezvýkopové technologie.

Oprava odpadního potrubí nebo výměna? Jaké jsou možnosti?

Poškozené odpadní potrubí je závažným problémem, který může vést k zápachu v okolí, znečištění půdy, podzemních vod a k poškození obecního i soukromého majetku. Kdy je třeba odpadní potrubí vyměnit? Kdy ho naopak stačí opravit? A jak opravy odpadního potrubí probíhají?

Říká se, že kvalitně položená odpadní potrubí je prakticky nesmrtelné a bezúdržbové. Z vlastní praxe ale víme, že tomu tak úplně není. Existuje mnoho faktorů, které funkčnost kanalizace ovlivňují. Někdy problémy způsobí lidská chyba, jindy hrají významnou roli přírodní vlivy.

Když už zjistíte, že kanalizace funguje špatně, nebo vůbec, je nutné to rychle řešit, aby se problémy spojené s ucpáváním potrubí ještě neprohlubovaly.

Před opravou odpadního potrubí přichází na řadu čištění a diagnostika

Hlavním úkolem je zjistit, proč se průtok odpadním potrubím snížil nebo úplně zastavil. Abyste se mohli “podívat” dovnitř potrubí, nejprve se musí vyčistit. Až následně mohou nastoupit kamery a speciální kanalizační roboty, které zvládnou některé opravy.

Pak teprve může odborná firma vyhodnotit, jak se závadou na kanalizaci naložit. Nabízejí se 2 hlavní možnosti:

1. Opravu odpadního potrubí lze provést bezvýkopovou technologií

V lepším případě je vhodnou možností opravit odpadní potrubí bezvýkopovou technologií, která je časově a finančně méně náročná a způsobuje pouze minimální omezení běžného provozu na pozemních komunikacích.

Mezi bezvýkopové metody oprav odpadního potrubí patří:

Sanace kanalizace technologií UV Liner: Sanace odpadního potrubí rukávcovou metodou pro rychlou a čistou renovaci. Více o technologii zjistíte zde.

Bezvýkopová oprava odpadního potrubí metodou INSAK: Sanace pomocí rukávcové inverzní technologie, která je vhodná pro sanaci různých typů kanalizačního potrubí bez ohledu na materiál nebo tvar. Přečtěte si další informace o technologii INSAK.

Bezvýkopová oprava odpadního potrubí Krátkým sanačním rukávem: Vhodná pro lokální opravy poškozeného odpadního potrubí – zavedení krátké vložky (cca 0,5 m) do potrubí.

Závady na odpadním potrubí, na které lze využít bezvýkopové technologie oprav

 • Popraskané stěny potrubí
 • Rozsazené netěsné spoje
 • Chybějící část potrubí
 • Netěsné potrubní spoje
 • Netěsné kanalizační přípojky
 • Menší trhliny a zlomy
 • Narušení povrchu potrubí
 • Prorůstání kořenů do potrubí

2. Odpadní potrubí je poškozené tak, že je třeba ho vyměnit

Když při monitoringu dojde na zjištění vážné závady na odpadním potrubí, jsou všechny bezvýkopové metody oprav krátké.

V případě, kdy potrubí nelze opravit, je jedinou zbývající možností vykopat celé místo a vyměnit poškozené potrubí.

Závady na odpadním potrubí, na které je nutné využít výkop

 • Zborcené části potrubí.
 • Rozpadlá a staticky narušená kanalizace.
 • Rozsáhlé trhliny a zlomy.
 • Velké rozsazení potrubí.