Kdy využít bezvýkopovou opravu kanalizace?

Oprava kanalizace výkopem je komplikovaná a nepříjemná. Vznikne hodně nepořádku a odpadu, trvá dlouho, kanalizaci nejde používat a omezení života v obci nebo ve městě jsou výrazná. V čem všem je tedy bezvýkopová oprava kanalizace výhodnější a kdy ji využít?

Když kanalizace správně funguje, není třeba si dělat hlavu. Prakticky se o ni nemusíte starat. Jakmile se ale kanalizace ucpává nebo se vyskytne jakýkoliv jiný problém, je nutné vzniklou situace ihned řešit, abyste minimalizovali další škody.

Čištění a kamerová zkouška odhalí, jaký typ opravy potrubí potřebuje

Při prvních známkách problému s kanalizací je hlavním krokem čištění a monitoring kanalizace. Na základě kamerové prohlídky odborná firma zjistí konkrétní závady na kanalizaci.

Mezi nejběžnější poruchy patří:

 • Špatně osazené přípojky.
 • Kořeny nebo jiná tělesa zasahující do potrubí.
 • Zateklý beton či inkrustace.
 • Koroze a kaverny na stávající kanalizace.
 • Nátoky spodních vod do potrubí.
 • Praskliny a střepy v kanalizaci.
 • Netěsné spoje.
 • Chybějící části kanalizace.
 • Přesazené spoje.
 • Vypadlé těsnění ve spoji.
 • Poškozená revizní šachta.

Na základě zjištění firma rozhodne, zda použít bezvýkopovou nebo jinou opravu kanalizace. U všech výše zmíněných závad lze použít bezvýkopovou opravu kanalizace.

Výhody bezvýkopové opravy kanalizace

Hlavní výhodou bezvýkopové opravy kanalizace je rychlost a šetrnost. Jestliže se poškozená kanalizace nachází ve větší hloubce nebo pod zástavbou, je bezvýkopová oprava levnější a mnohdy i jedinou možností.

Mezi další výhody bezvýkopové opravy kanalizace se řadí:

 • Minimální životnost sanované kanalizace je 80 let.
 • K bezvýkopové opravě kanalizace není třeba stavební povolení ani ohláška.
 • V mnoha případech je bezvýkopová oprava kanalizace ekonomicky nejvýhodnější.
 • Při bezvýkopových opravách odpadá složitá manipulace s vytěženou zeminou a vybouraných povrchů.
 • Profesionální firma dokáže bezvýkopově opravit až 200 metrů potrubí za 6 hodin (záleží na použité technologii).
 • Při sanaci kanalizace v komunikaci není potřeba uzavírka.
 • Dopad na životní prostředí je minimální. Minimální je i produkce odpadů, prašnost a hluk.

Nevýhody bezvýkopové opravy kanalizace

Bezvýkopové opravy kanalizace nejde použít úplně všude. Někdy je potrubí tak zásadně narušené, že nezbývá než zvolit klasickou výkopovou metodu. Může jít například o přehlédnutí prvotních příznaků problémů s potrubím nebo náhlou přírodní katastrofu.

Tak či tak, v těchto případech je bezvýkopová oprava kanalizace nemožná:

 • Výrazně staticky narušené potrubí.
 • Zavalené (propadené) potrubí.
 • Velké rozsazení potrubí nebo výrazné změny profilů v trase potrubí.
 • Korekce špatného sklonu či protispádu kanalizace.