Kdy je vhodná kamerová zkouška potrubí?

Objevili jste příznaky závady na kanalizaci? ✔ Nechte nejprve provést kamerovou zkoušku potrubí.

Kamerová inspekce potrubí odhalí závady na kanalizaci. Kdy ji využít?

Prasklé kanalizační trouby, prorostlé kořeny nebo netěsné potrubí. Co s tím? Kamera ovládaná zkušeným operátorem nalezne příčinu problému s kanalizací. Jak prohlídka kamerou probíhá? Jaké profily potrubí lze prozkoumat a co dělat dál po kamerové zkoušce?

Problémy s obecní kanalizací nikdy nepotěší. Pokud se objeví příznaky poruchy, není třeba ještě lomit ruce. Může jít o menší závadu, kterou lze snadno vyřešit lokální bezvýkopovou metodou.

Prvním krokem pro zjištění závady by měla být kamerová zkouška potrubí. V jakých případech se nejčastěji využívá?

 • Odhalení příčiny ucpání kanalizace.
 • Propadnutí terénu poblíž vedení kanalizace.
 • Zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu nebo vlhnutí zdí.
 • Prověření stavu kanalizace před sanací.
 • Revize kanalizace po provedené opravě.
 • Přejímka kanalizace po výstavbě.
 • Vyhledání odboček, oblouků, skrytých revizních šachet a dalších prvků kanalizace.
 • Kamerová zkouška potrubí jako prevence vzniku závad.

Kamerové zkoušce potrubí vždy předchází čištění

Pokud si objednáte firmu na kamerovou zkoušku potrubí, počítejte také s čištěním kanalizace. Založit do potrubí pojízdnou nebo nástrčnou kameru by nemělo žádný vizuální efekt – potrubí je za léta používání zanesené a kamera by neobjevila příčinu problému.

Proto před samotnou kamerovou zkouškou potrubí firma provede čištění kanalizace tlakovou vodou.

Kamerovou zkoušku lze provést v potrubí o profilech od DN 30 až do DN 1 600 mm

Ke kamerové zkoušce potrubí vždy přijede monitorovací vůz, který je vybavený typem kamery podle profilu potrubí a zařízením pro sledování a řízení kamery v potrubí:

Inspekční mikrosystémy pro profily od DN 30 mm

Kamerovou zkoušku potrubí lze provést i v potrubí s velmi malými profily jako jsou například domovní odpady do vzdálenosti cca 5 m. Tyto kamery obsluha do potrubí nastrkává ručně pomocí tlačného kabelu. Z TV monitoringu nelze pořídit videozáznam.

Nástrčné kamery pro profily od DN 80 do DN 200 mm

Monitorovací vůz je vybavený kamerami na tlačné struně. Má vlastní zdroj energie a všechno potřebné nářadí, které jsou potřeba ke kamerové zkoušce potrubí. Kamery jsou vybavené otočnou hlavou a využívají se převážně pro monitoring domovních přípojek o délce až 40 metrů.

Kamerové roboty pro monitoring specifických parametrů

Nejmodernější kamerové systémy spolu s kanalizačními roboty dokáží v potrubí větších profilů zjišťovat závady a měřit různé parametry. Rotační kamerová hlava s optickým zoomem si poradí například s:

 • Prohlídky kanalizací vejčitého profilu.
 • Měření ovality potrubí.
 • Zjištění velikosti trhlin, přesahu hrdel nebo spádu potrubí.
 • Vše se záznamem do protokolu a videozáznamem na CD nebo DVD.

Průběh kamerové zkoušky potrubí

 1. Čištění potrubí od nánosů a sedimentů.
 2. Provedení kamerové zkoušky potrubí.
 3. Vyhodnocení výsledků monitoringu a diagnostika.
 4. Pasportizace získaných dat (CD, DVD).
 5. Návrh řešení problémů v potrubí.
 6. Odstranění lokálních závad nebo celková sanace v případě potřeby.

Kamerová zkouška potrubí je tak pouze jeden střípek z mozaiky dalších prací, které s monitoringem kanalizace velmi úzce souvisí. Proto je výhodné si objednat takového dodavatele, který má veškeré strojní a technologické vybavení a o kanalizaci se postará komplexně – „na klíč“.