Jak se provádějí opravy vodovodního potrubí bez kopání?

Co se stane, když se na vesnici nebo ve městě ucpe či poškodí vodovodní potrubí? Není třeba se ihned vrhat na rozkopání silnic a ulic. Existují 2 efektivní metody, díky kterým lze vodovodní potrubí opravit bez většího zásahu do pozemních komunikací a do života lidí. Jak takové opravy probíhají?

Závada na vodovodním potrubí je pro všechny obyvatele velice nepříjemná. Odstávka pitné vody komplikuje život a dostává lidi do nekomfortní zóny. V případě problematického hledání závady je situace ještě horší, protože členové vedení obcí a měst se mají co ohánět – shánění firmy, která závadu najde a vyřeší, zajištění dodávek pitné vody pro mnoho obyvatel a další komplikace.

V případě opravy vodovodního potrubí klasikou výkopovou cestou se vše prodlužuje a prodražuje.

Opravy vodovodního potrubí jde vyřešit mnohem rychlejší a efektivnější cestou – pomocí bezvýkopových technologií.

Cementace a vytvrzování UV rukávce – unikátní bezvýkopové technologie pro opravy vodovodního potrubí

Opravy vodovodního potrubí jsou specifické v tom, že použitá technologie musí být hygienicky nezávadná. V ideálním případě by taková renovace měla vydržet dlouhá léta.

Představme si obě unikátní bezvýkopové metody opravy vodovodního potrubí.

Bezvýkopová UV sanace vodovodu pomocí rukávce SAERTEX-LINER H₂O

SAERTEX-LINER H₂O se řadí mezi rukávcové metody opravy vodovodního potrubí, které v ČR provádí pouze naše firma BMH s.r.o. Je to rychlá, čistá a přesná metoda sanace, která je speciálně navržená pro opravy potrubí s pitnou vodou.

Výhody metody SAERTEX-LINER H₂O:

 • Vhodná pro sanace tlakového potrubí o průměru DN 200 – 1500 mm
 • Životnost 80 až 120 let
 • Maximální délka rukávce až 320 metrů
 • Skvělé mechanické vlastnosti i při zatížení vysokými tlaky
 • Hladký povrch pro kvalitní hydraulické hodnoty
 • Při opravě vodovodního potrubí nedojde ke kontaminaci vody

Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí klasickou cementací

Oprava vodovodního potrubí cementací patří mezi rozšířené metody ochrany vnitřního povrchu a kromě trubního vedení na pitnou nebo užitkovou vodu se také využívá pro renovaci kanalizace. Sanační cementační směs se aplikuje na očištěný vnitřní povrch potrubí pomocí vlečného stroje.

Výhody cementace potrubí:

 • Vhodná pro sanace potrubí o průměru DN 250 – 1500 mm
 • Lze využít pro ocelová, litinová a azbestocementová potrubí
 • Cementová stěrka v tloušťce 3 až 12 mm jen minimálně zmenšuje vnitřní průměr potrubí
 • Hladký a rychlý průběh opravy vodovodního potrubí
 • Cementová vrstva zabraňuje louhování oxidů železa z původních stěn potrubí a chrání vnitřní stěnu před korozí
 • Obnovení hydraulických vlastností povrchu trubního řádu