Bezvýkopové technologie

Objevte všechny výhody bezvýkopových technologií ✔ Zjistěte, jak vznikly a jaké metody se dnes využívají.

Bezvýkopové technologie – vše o bezpečné a šetrné metodě oprav potrubí

Opravy vodovodních a kanalizačních potrubí už nemusí být provázeny rozsáhlými dopravními uzavírkami, rozkopanými ulicemi a obtěžováním běžného života. Zjistěte vše o bezvýkopových technologiích, co potřebujete vědět.

Ve světě se zastaralé a poškozené inženýrské sítě opravují bezvýkopovými technologiemi přes 40 let. I když jsou u nás bezvýkopové metody také využívané, povědomí není tak rozsáhlé.

A to i přesto, že běžné výkopové práce s sebou přinášejí problémy jako nepříjemná dopravní omezení, dočasné odstranění chodníků a veřejných cest, komplikace života běžných lidí. Nemluvě o ekologických následcích, které jsou způsobené narušením krajiny. Dobrá zpráva je, že bezvýkopové technologie jsou stále dostupnější díky širokému rozsahu služeb a neustálému vývoji.

Definice bezvýkopové technologie

Bezvýkopová technologie je forma podzemní stavby, která nevyžaduje použití výkopů (nebo jen v místech zborcení potrubí) na úrovni povrchu. Využívá technologie k instalaci nebo výměně podzemní infrastruktury, aniž by docházelo k zásadním zásahům na povrchu.

V praxi to vypadá tak, že když půjdete po ulici, uvidíte například dvě specializovaná instalační vozidla, pár dělníků a jeden výkop – vše podstatné se děje pod povrchem.

Pět hlavních benefitů použití bezvýkopových technologií

1. Bezvýkopové technologie šetří čas

Oprava kanalizačního potrubí tradičním výkopem trvá podstatně déle než u inovativní bezvýkopové technologie. Tím se minimalizují nepříjemnosti spojené s opravami kanalizačního potrubí.

Rychlost výstavby nebo rekonstrukce je dána také tím, že není nutné řešit práce spojené s rozsáhlými výkopy, převozem zeminy apod.

2. Bezvýkopové technologie jsou ekonomičtější

Dokončování oprav kanalizačního potrubí pomocí bezvýkopové technologie je výhodnější, protože není nutné provádět stavební úpravy jako velké výkopy a skladování materiálu nebo využívání těžké stavební techniky. Minimalizace výkopů zároveň znamená také snížení nákladů na čištění.

3. Minimální zásah do běžného provozu a života lidí

Bezvýkopová technologie znamená méně kopání, což snižuje poškození nebo uzavření okolí. Díky bezvýkopové technologii tak není třeba řešit téměř žádné terénní úpravy.

4. Vysoká odolnost a dlouhá životnost

Pokud dojde na rekonstrukci potrubí bezvýkopovou technologií, vždy je využíváno moderních materiálů. Potrubí tak nepraská, odolá abrazi i chemikáliím. Profesionální společnosti zaručují životnost až 80 let.

5. Bezvýkopové technologie jsou ekologické

Na rozdíl od tradičních výkopových metod umožňuje bezvýkopová technologie využití specializovaného zařízení a technik, které mohou nahradit nebo opravit kanalizační potrubí, aniž by způsobily ekologické škody. Metoda tak minimálně ovlivňuje faunu a floru v jejich přirozeném prostředí.

Dvě moderní bezvýkopové technologie pro opravu potrubí

Na trhu existuje několik typů bezvýkopových technologií. Ve stručnosti vám představujeme dvě, které se řadí mezi nejvyužívanější a nejefektivnější.

Sanace kanalizace technologií UV Liner

Metoda UV liner patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Bezešvá vložka ze skelných vláken se strukturou mřížky, se nasytí vhodnou pryskyřicí a za pomocí UV záření vytvrdí.

Hladký povrch rukávce a jeho tenké stěny výrazně zlepšují hydraulické hodnoty při provozu potrubí. Rukávec snáší silné vnější i vnitřní zatížení.

Více o technologii zjistíte po kliknutí SEM>>

Bezvýkopová oprava odpadního potrubí metodou INSAK

Metoda INSAK patří mezi inverzní rukávcové bezvýkopové metody. Metoda je vhodná pro potrubí z různých materiálů i tvarů. Vložka se nasytí pryskyřicí a za pomocí tlaku vody nebo páry se instaluje/vytvrdí v potrubí.

Vnější vrstvu rukávce pokrývá nepropustná PVC fólie, která v sanovaném potrubí vytvoří hladký vnitřní povrch. Zvyšuje se tím průtočnost i utěsnění renovovaného potrubí. Opravená kanalizace navíc získá pružnost, takže v pohyblivých půdách nepraská. Instalovaná vložka je samonosná.

Přečtěte si další informace o technologii INSAK>>

Kde se vzaly bezvýkopové technologie? Malá exkurze do historie…

Vývoj bezvýkopových technologií úzce souvisí s ekonomickým rozvojem zemí, proto je možné její počátky sledovat především ve vyspělých státech Západu, a to ve 3 fázích:

1. Bezvýkopové technologie v letech 1900 až 1960

Základy moderních bezvýkopových se objevily s nutností rekonstrukcí zemí po druhé světové válce, především v USA, Japonsku a v Evropě. Byla to jednoduchá metoda, jak vyřešit křížení dálnic, železnic apod. Začaly se využívat postupy jako rotační vrtání nebo ruční zvedání potrubí.

2. Bezvýkopové technologie v letech 1960 až 1985

Se zvyšováním životní úrovně, rozvojem dopravy a moderních postupů se v západních vyspělých zemích začaly modernizovat postupy bezvýkopových technologií, a to především u výměn a oprav potrubí. V tomto období můžeme pozorovat vznik bezvýkopových technologií tak, jak je známe dnes.

Bezvýkopové technologie od roku 1985 do současnosti

Po roce 1985 můžeme pozorovat skutečný rozkvět bezvýkopových technologií. Metody a potřebné vybavení se dostalo na vyšší úroveň, což se projevilo ke zvýšení využívání bezvýkopových technologií. Rozvoj šel ruku v ruce s potřebou lepší ochrany životního prostředí, úspor a nižším vlivem na chod života lidí ve městech.

Kromě vývoje strojního a technologického vybavení byly založeny první výzkumné ústavy bezvýkopových technologií. Například International Trench Technology (ISTT) byla založena ve Velké Británii v roce 1986. Díky tomu se bezvýkopovým technologiím dostalo větší propagace a průniku do průmyslové restrukturalizace.