3 efektivní metody pro bezvýkopovou sanaci potrubí

Vyřešte poruchu na kanalizace rychle a efektivně. ✔ Přečtěte si o 3 bezvýkopových metodách sanace potrubí, se kterými minimalizujete komplikace při rekonstrukci.

Poruchy kanalizačního vedení nejde nikdy úplně vyloučit. Pokud jsou ale častější, pravděpodobně přišel čas provést kroky k obnově. Běžné výkopové metody mají často v mnoha ohledech negativní dopad na okolí, a proto je vhodnější sáhnout k bezvýkopové sanaci potrubí. Jakou technologii zvolit?

Konvenční výkop pro sanaci potrubí má nepříjemný vliv na dopravu, životní prostředí a na běžný chod obcí a měst. Proto je při sanaci potrubí výhodnější zvolit některou z bezvýkopových metod, které znamenají:

 • Méně společenského nepohodlí (omezení provozu, hluk, prach apod.)
 • Minimální narušení životního prostředí
 • Snížení rizika škod na vedlejších inženýrských sítích
 • Nižší náklady, úspora času
 • Žádné komplikace běžně spojené s výkopovými pracemi

K nejpopulárnějším způsobům sanace potrubí patří metody vložkování. Je jich několik a volba odpovídající technologie závisí na výkonových parametrech potrubí a na typu poruchy.

Při výběru metody sanace potrubí napoví záznamy z kamerové zkoušky, informace o podstatě a četnosti poruch, technické, hydraulické a konstrukční parametry kanalizace.

Bezvýkopová sanace potrubí umí opravit například:

 • Průsaky hrdlových spojů, prasklin nebo celkově poškozených stěn potrubí
 • Nadměrné zanášení způsobené korozí na vnitřní stěně potrubí
 • Prorůstání kořenů do kanalizace apod
 • Prevence zanášení při zjištění koroze potrubí

Jaké jsou tedy efektivní metody sanace potrubí a jaká mají specifika?

1. Sanace potrubí inverzní rukávcovou metodou – nové plastové potrubí ve staré kanalizaci

Sanace potrubí inverzním vložkováním patří mezi neinvazivní rekonstrukce až stovek metrů kanalizace. Základem sanace potrubí je technologie vložení obráceného (inverzního) rukávce do sanovaného potrubí.

Sanační rukávec je do původního potrubí natlačený tlakem vody nebo vzduchu z přístupového bodu, například z revizní šachty. Tato textilní vložka se vytvrdí polymerací a v poškozené kanalizaci tak vznikne zcela nové potrubí z tvrzeného plastu. Instalace rukávce probíhá rychle a šetrně k okolí.

Výsledkem sanace je pevné a neprosakující potrubí s hladkými stěnami, které zaručují hladký transport odpadních vod.

Hlavní výhody sanace potrubí inverzním rukávcem

 • Vnější vrstvu rukávce pokrývá nepropustná PVC fólie, která zaručuje jeho vzduchotěsnost, chrání ho při sycení, přepravě a instalaci.
 • Vložka pevně přilne k potrubí, kopíruje jeho nerovnosti a odolává abrazi i chemikáliím.
 • Metoda řeší statickou únosnost a zlepšuje hydraulické parametry potrubí. Zároveň zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní.
 • Sanaci potrubí lze použít u potrubí z materiálů jako jsou cement, beton, plast, litina nebo kamenina.

Sanaci potrubí provádíme metodou INSAK, která postupuje tempem až 200 m za 6 hodin. Rukávec vyrábíme sami vždy v přesně spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního potrubí

Prozkoumejte důkladně naši certifikovanou technologii INSAK

2. Sanace potrubí rukávcovou metodou – nové samostatné potrubí vytvrzené UV zářením

Sanace potrubí vytvrzování rukávce UV zářením se řadí mezi velmi rychlé metody. Předem nasycený rukávec polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí se vtáhne pomocí navijáku do kanalizace.

Rukávec se natlakuje vzduchem a umístí se do něj řetězec UV lamp. Následuje uzavření a další natlakování – rukávec přilne ke stávajícímu potrubí. Pomocí UV lamp se pryskyřice obsažená v rukávci vytvrdí. Ve staré kanalizaci tak vznikne úplně nové plastové potrubí, které je samonosné.

Hlavní výhody sanace potrubí rukávcem a UV vytvrzováním

 • Řeší plnou statickou únosnost potrubí
 • Zlepšuje hydraulické parametry potrubí, zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní
 • Vytvrzená vložka odolává abrazi a chemikáliím
 • Prodlužuje životnost potrubí až o 80 let

Sanaci potrubí provádíme metodou UV liner, díky které postupujeme rychlostí až 500 metru za den. Rukávec vyrábíme sami vždy v přesně spočítané parametrech, které odpovídají rozměrům konkrétního potrubí.

3. Lokální sanace potrubí krátkou vložkou

Sanace potrubí krátkou sanační vložkou se používá zvláště při tvorbě lokálních trhlin a v místě vypadených střepů kanalizačního potrubí. Tedy při lokálních a bodových opravách kanalizace. Sanační systém je tvořený a dvousložkové epoxidové pryskyřice.

Vložka se na vnější straně natře expoxidem a vloží se do sanového potrubí. Sanační vložka je tlakem vzduchu natlačená na stěnu – zámek zapadne a pryskyřice pronikne do trhlin a spojí vložku se stěnou původního potrubí.

Hlavní výhody sanace potrubí nerezovou vložkou

 • Jednoduchý proces instalace
 • Dlouhodobě odolné materiály
 • Žádná stavební chemie